0   0   419  

Yêu thích và chia sẽ nội dung này với bạn bè

Xem video clip

Mô tả

PLC S7-200 (Minh Hậu)

Bài 2: https://www.youtube.com/watch?v=fvMH0VGYvgk&nohtml5=False

Bài 3: https://www.youtube.com/watch?v=L1JdxTg_m7U&nohtml5=False

Bài 4: https://www.youtube.com/watch?v=LCQ9pn_n7gU&nohtml5=False

Bài 5: https://www.youtube.com/watch?v=x9Erl0V0IGw&nohtml5=False

Bài 6: https://www.youtube.com/watch?v=Ij6ZSiTxbdQ&nohtml5=False

Bài 7: https://www.youtube.com/watch?v=yJBvJZ50BDE&nohtml5=False

--------------------------------

Link download phần mềm s7 200 sp9 (chạy tốt trên win7 64 bit hỗ trợ dòng CN): https://drive.google.com/file/d/0BzQuMNKC5_yuM3N6WklVc2xEZEE/view?usp=sharing

Simulator: https://drive.google.com/file/d/0BzQuMNKC5_yuYklkdkVBclBESDQ/view?usp=sharing

 

Thiết kế tủ điện (Minh Hậu)

Bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=QfLYmg9krm4&nohtml5=False

Bài 2: https://www.youtube.com/watch?v=oxc0XNlVm9I&nohtml5=False

Bài 3: https://www.youtube.com/watch?v=CaxjqQwvDm0&nohtml5=False

Bài 4: https://www.youtube.com/watch?v=q8shlCM-Rks&nohtml5=False

Bài 5: https://www.youtube.com/watch?v=A6mXJ_vPgVU&nohtml5=False

Bài 6: https://www.youtube.com/watch?v=ll7J21QnUD0&nohtml5=False

Bài 7: https://www.youtube.com/watch?v=h6YmT4jus5I&nohtml5=False

Bài 8: https://www.youtube.com/watch?v=MB6GM4DkHd0&nohtml5=False

Bài 9: https://www.youtube.com/watch?v=NhCZf_wXQOE&nohtml5=False